Plán pre Ružinov

Skutočnú zmenu k lepšiemu v Ružinove dokáže presadiť len starosta. Keď to za osem rokov nezvládol a dnes už je bez energie, je najvyšší čas na zmenu. Urobím všetko preto, aby ľudia vedeniu mestskej časti opäť verili.

 

Starosta je od slova starať sa

Poriadne chodníky, opravené cesty, upravená zeleň, odhrnutý sneh a v lete pokosené. V Ružinove treba začať od základu – poriadne si plniť základné povinnosti, ktoré dnes úrad za vyberané dane zanedbáva a nefungujú.

 

Parkovanie pre Ružinovčanov

Spustenie rezidenčného parkovania pre Ružinovčanov do roka a do dňa od volieb, ktoré zvýhodní obyvateľov s trvalým pobytom a Ružinovčanov, a nebude pri tom slúžiť len na vyťahovanie peňazí z ich vreciek.

 

Ochrana pred zahusťovaním a poriadne územné plánovanie

Ochrana miest, ktoré sú pre Ružinovčanov „sväté“, pred nepremyslenou výstavbou a zahusťovaním – parky, Štrkovec, Rohlík, ihriská, trhovisko Miletičova.

Urýchlenie územných plánov zón, ktoré zregulujú možnú výstavbu, a presadenie nového územného plánu mesta, ktorý odstráni krivdy z minulosti, keď sa pozemky ako napríklad parkovisko na Štrkovci zmenili na stavebné v prospech developerov.

 

Spolupráca s poslancami  

Predloženie spoločného programového vyhlásenia starostu a zastupiteľstva, ktoré budú spoločne napĺňať.

 

Transparentnosť a neustála komunikácia s občanmi

Občania sa už konečne musia stať partnerom samosprávy a ich problémy sa musia riešiť systémovo. Starosta musí poznať problémy obyvateľov a riešiť ich.