Naša strana a vláda

Naša strana a vláda… týmito slovami začínali príhovory komunistických pohlavárov pred rokom 1989. Vedúca úloha jedinej strany bola pevne zakotvená v ústave, a slová strana a vláda sa tak stali synonymami. Od roku 1989 sa však veľa zmenilo. Socializmus padol, s ním aj vedúca úloha strany. Získali sme slobodu – cestovať, pracovať, slobodu vierovyznania, slobodu […]

Viac