Správa o nákladoch na kampaň

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň nezávislým kandidátom na funkciu starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018     Správa o prostriedkoch vynaložených na kampaň_2018

Viac