Fico a Telekom: Veľký privatizačný podvod

Vláda Roberta Fica zrejme netají podpis memoranda o privatizácii Slovak Telekomu bezdôvodne. Podľa zverejnených informácií v ňom totiž Deutsche Telekomu prisúdila neexistujúce predkupné právo na akcie aj v prípade uvedenia podniku na burzu. Vo výsledku tým výrazne zhoršila vyjednávaciu pozíciu Slovenska pri predaji a všetkých nás pripravila o desiatky miliónov eur. Nehovoriac o klamaní verejnosti i novinárov.

Na utajený podpis memoranda, ktorým sa reálne odštartoval proces predaja štátneho podielu v Slovak Telekome, som na tomto blogu (a na tejto tlačovej besede) upozornil už pred vyše týždňom.

Hoci sa Robert Fico k tajnému stretnutiu s top manažérmi Deutsche Telekom nakoniec priznal, odbil ho ako banalitu.

A aj napriek prísľubom ministra hospodárstva ani po viac ako týždni nie je memorandum dostupné verejnosti.

Vláda Roberta Fica zrejme nerobí s postupom privatizácie zvyšných akcií v Slovak Telekome tajnosti len tak, bezdôvodne.

Podľa verejne dostupných informácií totiž už pri podpise privatizačného memoranda vyjednali zástupcovia štátu také zlé podmienky, ktoré výrazne poškodili Slovensko a nás všetkých môžu pripraviť o desiatky až stovky miliónov eur.

Robert Fico a Tomáš Malatinský po celý čas tvrdia, že Deutsche Telekom má na akcie Slovak Telekomu predkupné právo.

Preto podľa medializovaných správ dohodli proces, podľa ktorého:

  • ako prvý krok medzinárodné banky ocenia hodnotu zvyšných akcií štátu v Slovak Telekome,
  • ako druhý krok sa nemecký Telekom rozhodne, či ich za túto cenu kúpi,
  • a až v prípade, ak Deutsche Telekom odmietne kúpiť akcie štátu za tento „úradný odhad“, môže štát predať akcie Slovak Telekomu prostredníctvom burzy.

Napríklad Hospodárske noviny takto citovali hovorcu MH SR:

Hovorca ministerstva hospodárstva Stanislav Jurikovič v reakcii potvrdil, že memorandum podpísané bolo. Spoločnosť Deutsche Telekom, ktorá má predkupné právo na slovenský podiel, ho podľa jeho slov zatiaľ neuplatnila ani sa ho nevzdala. „Podpis memoranda hovorí o ďalšom smerovaní a vývine možného predaja v Slovak Telekome. Prijala sa dohoda, že ak si Deutsche Telekom predkupné právo neuplatní, bude náš podiel predávaný prostredníctvom burzy,“ vysvetlil.

Takýmito vyjadreniami oklamali predstavitelia vlády i iné médiá.

Vychádzajúc z vyjadrení Ficovej vlády, aj denník SME či týždenník Trend vo svojich prehľadných článkoch priamo pracujú s informáciou, že Deutsche Telekom má predkupné právo na akcie Slovak Telekomu.

Trend:Nemci majú podľa akcionárskej zmluvy na zvyšné akcie slovenského operátora predkupné právo. Iba ak ho nevyužijú, smie štát predať podiel iným spôsobom. Teda zamýšľaným uvedením akcií na burzu (IPO).“

SME: „Slovensko sa malo s Deutsche Telekomom dohodnúť, že vyberie privatizačného poradcu. Tento poradca má oceniť 49-percentný podiel v Telekome. Vzápätí sa majú Nemci rozhodnúť, či si za túto cenu uplatnia predkupné právo na štátny podiel. Keď Deutsche Telekom akcie od štátu nekúpi, podľa Malatinského sa majú predať cez londýnsku burzu.“

Skutočnosť je však taká, že podľa dokumentov samotnej slovenskej vlády má Deutsche Telekom na zvyšné akcie Slovak Telekomu predkupné právo len v tom prípade, ak sa štát rozhodne predávať ich priamo, mimo burzy. Pri predaji cez burzu Deutsche Telekom predkupné právo nemá.

Pre dôkazy nemusíme chodiť do utajených akcionárskych zmlúv. Stačí si prečítať verejne dostupné dokumenty.

23. marca 2011 prijala vláda dokument, predložený vtedajším ministrom financií Ivanom Miklošom, pod názvom: Analýza ekonomickej výhodnosti držania akcií s cieľom príjmu z dividend alebo predaja akcií.

Tento dokument analyzuje možnosti postupu štátu pri predaji zvyšných akcií Slovak Telekomu, pričom na strane 6 sa jasne uvádza:

„Pri predaji akcií spoločnosti (Slovak Telekom) inak ako prostredníctvom verejnej ponuky na burze, je FNM SR a MH SR povinné ponúknuť akcie na predaj najprv DT t.j. prevod akcií je obmedzený podľa príslušných ustanovení akcionárskej zmluvy.„

Čiže, Deutsche Telekom má predkupné právo iba vtedy, ak sa štát nerozhodne predať svoje akcie cez burzu. Dokument ďalej pokračuje:

„Pri predaji formou verejnej ponuky MH SR, FNM SR a aj strategický partner majú právo písomne oznámiť ostatným akcionárom žiadosť o verejnú ponuku za účelom predaj časti alebo všetkých akcií. Ostatní akcionári a spoločnosť sa pritom zaväzujú, že pokiaľ budú vhodné podmienky na trhu, na náklady spoločnosti podniknú také úkony, aby sa takáto verejná ponuka uskutočnila v lehote 9 mesiacov, vrátane vypracovania ponukového memoranda, uzatvorenia zmlúv s upisovateľmi a pod.“

Čiže, ktorýkoľvek akcionár sa môže rozhodnúť predať svoje akcie Slovak Telekomu na burze, a ostatní akcionári, dokonca na náklady samotného Slovak Telekomu, mu musia poskytnúť súčinnosť.

Akcionárska zmluva už priamo predpokladá, že akcie budú kótované na Burze cenných papierov Bratislava (pokiaľ to je možné) a na jednej alebo viacerých veľkých medzinárodných burzách, ktoré určí predstavenstvo, pokiaľ sa nedohodnú, že medzinárodné kótovanie nie je potrebné.

Čo sa teda vlastne stalo?

Podľa akcionárskej zmluvy sa mohla slovenská vláda rozhodnúť predať zvyšné akcie Slovak Telekomu transparentne, cez burzu. Nepotrebovala by na to súhlas Deutsche Telekomu a Deutsche Telekom by nemal predkupné právo. Celá transakcia by prebehla na náklady podniku.

Deutsche Telekomu však takýto predaj v skutočnosti nevyhovuje. Podľa akcionárskej zmluvy by na ňom mal povinnosť spolupracovať, čo by znamenalo napríklad zverejnenie mnohých údajov, citlivých pre Deutsche Telekom.

Napríklad by sa museli podrobne zverejňovať všetky transakcie so spriaznenými osobami – teda rôzne cesty, akými môžu cez rôzne konzultačné, manažérske zmluvy či lacné pôžičky plynúť peniaze zo Slovak Telekomu nemeckému majoritnému akcionárovi aj nad rámec podielu na zisku. Vieme, že napríklad v minulých rokoch bol Slovak Telekom veľm neochotný pri výplate dividend, ale zato poskytoval veľmi lacné pôžičky svojej nemeckej matke

Ak by aj Slovensko nechcelo predať svoje akcie transparentne na burze, vláda by túto možnosť mohla využiť prinajmenšom na tlak voči Deutsche Telekomu, aby od neho získalo za akcie čo najvyššiu cenu.

Vláda Roberta Fica však nechce Slovak Telekom predávať transparentne cez burzu. A ani sa nesnaží získať za naše akcie v Telekome čo najlepšiu cenu.

Naopak, namiesto, aby sa Robert Fico snažil vybojovať čo najvyššiu cenu, na utajenom rokovaní len tak venoval nemeckej firme možnosť kúpiť akcie Slovak Telekomu za „úradný odhad“ niektorej zahraničnej banky.

A ten môže byť o desiatky, možno stovky miliónov eur nižší, než cena, ktorú by Deutsche Telekom bol skutočne ochotný zaplatiť.

Schema nevyhodneho Ficovho privatizacneho memoranda

 

Epilóg

Klamstvá, tajnosti a podvody sprevádzajú Roberta Fica od samého začiatku procesu privatizácie Slovak Telekomu.

Nečudo, že vláda potrebuje, aby bolo memorandum o privatizácii Slovak Telekomu utajené.

Vláda Roberta Fica niekoľkokrát klamala novinárom a verejnosti, keď tvrdila, že Deutsche Telekom má na akcie Slovak Telekomu predkupné právo za každých okolností.

Ukazuje sa, že podpisom memoranda schválila vláda Roberta Fica postup privatizácie, ktorý je výhodný len pre Deutsche Telekom, a Slovensko vážne poškodila.

Robert Fico a strana SMER majú osobnú a priamu politickú zodpovednosť za tento čin. Veď nemeckí manažéri neprišli na tajné rokovanie za Tomášom Malatinským, ale prišli za Robertom Ficom.

Vyzývam preto Roberta Fica, aby okamžite zabezpečil zverejnenie privatizačného memoranda a aby okamžite vysvetlil, prečo pri jeho podpise súhlasil so zjavne nevýhodnými podmienkami pre Slovensko.

Pretože, parafrázujúc klasika, takéto rozhodnutie môže prijať len niekto, kto je podplatený, alebo hlúpy.

 

Doplnené 25. februára 2014, 18.50 h.:

Na základe tlaku médií dnes, niekoľko hodín po zverejnení tohto blogu, zverejnilo Ministerstvo hospodárstva na Centrálnom registri zmlúv plný text Memoranda o porozumení v súvislosti s privatizáciou 49 % akcií Slovak Telekomu slovenskými akcionármi.

A ukazuje sa, že všetko je ešte inak, a že predstavitelia slovenskej vlády doteraz informovali médiá i verejnosť o dohodnutých podmienkach úplne nepravdivo.

Predkupné právo nemeckého akcionára zostáva zachované len pri priamom predaji, ktorý sa bude pripravovať súbežne s prípravou uvedenia akcií Slovak Telekomu na burzu.

Z memoranda jasne vyplýva iná informácia, než poskytol hovorca MH SR (a iní predstavitelia) médiám – a s ktorou slovenské médiá (i ja ako autor tohto blogu) ako s jedinou dostupnou pracovali. Slovensko sa nevzdalo možnosti postupovať uvedením akcií na burzu, resp. DT nezískal predkupné právo na akcie pri ich uvedení na burzu, hoci to napríklad vyššie citovaný hovorca MH SR tvrdil, a médiá s touto informáciou pracovali.

Na druhej strane sa však vynárajú ďalšie otázky. Podľa platnej akcionárskej zmluvy, citovanej vyššie, má pri uvedení akcií na burzu znášať všetky náklady podnik, čiže Slovak Telekom. Podľa zverejneného znenia memoranda je však táto povinnosť obmedzená na sumu 1,25 milióna eur. Všetky ďalšie náklady, v rozpore s akcionárskou zmluvou, sa na svoje ramená v Memorande zaviazal prevziať štát, čo je znova nevýhodnou podmienkou, vyrokovanou zástupcami vlády Roberta Fica.

Záverom je, že tajnosti okolo privatizácie zostávajúcich akcií štátu v Slovak Telekome vyvolávajú rad podozrení a otáznikov. Bude treba veľmi pozorne sledovať, ako sa celý proces skončí, a hlavne za akú predajnú cenu.

pošli na vybrali.sme.sk